Prinsjesdag 2019: wat betekent dit voor de automobilist?

Op Prinsjesdag presenteert het Kabinet de beleidsvoornemens voor 2020. Wij hebben de belangrijkste belastingmaatregelen voor de automobilist samengevat.


Citigo

Bijtelling elektrische auto

Ten eerste de bijtelling voor volledig elektrische auto’s; deze gaat omhoog voor auto’s met een Datum Eerste Toelating vanaf 1 januari 2020. De bijtelling gaat voor deze auto’s naar 8% van de catalogusprijs voor zover die niet meer is dan € 45.000. Is de catalogusprijs wel meer dan € 45.000, dan geldt over de eerste € 45.000 een bijtelling van 8% en daarboven 22%. Per 2021 gaat de bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s naar 12% over de eerste € 40.000. In 2022, 2023 en 2024 wordt het percentage 16% en in 2025 17%. Daarna geldt het standaardtarief van 22% ook voor elektrische auto’s. Er blijft een overgangsregeling van kracht waarmee het bijtellingspercentage van de Datum Eerste Toelating steeds voor 60 maanden geldt. De bijtellingsregeling wordt tussentijds steeds geëvalueerd en kan dan bijgesteld worden voor nieuwe situaties.


SEAT Tarraco

Nieuwe BPM-tarieven en EV-vrijstelling

De BPM-tarieven voor benzine- en dieselauto’s en voor plug-in hybride voertuigen worden per 1 juli 2020 bijgesteld op basis van de nieuwe WLTP-testmethode voor de CO2-uitstoot. De schijven van de nieuwe tarieftabel worden verhoogd, zodat een auto minder snel in een hogere tariefschijf valt. Voor volledig elektrische auto’s (EV’s) blijft tot en met 2024 de BPM-vrijstelling bestaan. Vanaf 2025 geldt voor deze auto’s alleen de vaste voet van € 360. Als straks een steeds groter deel van het wagenpark uit elektrische auto’s zal bestaan, levert dat de vraag op of de BPM op deze manier dan nog wel houdbaar is. Daarom zal het kabinet onderzoeken wat op de langere termijn een houdbaar systeem van autobelastingen kan zijn. Daarbij wordt ook betalen naar gebruik met een belastingheffing per gereden kilometer onderzocht. Eerder was al geregeld dat voor taxi’s per 2020 de teruggaaf van BPM vervalt. De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) voor deze auto’s blijft wel bestaan. In de BPM wordt verder de toeslag voor auto’s met een compressieontsteking zo gewijzigd dat deze alleen blijft gelden voor dieselauto’s.


Fiets van de zaak

Vanaf 2020 wordt voor een door de zaak ter beschikking gestelde fiets een gunstige bijtellingsregeling ingevoerd. De jaarlijkse bijtelling wordt 7% van de consumentenadviesprijs. Deze regeling voorkomt administratieve lasten omdat dan niet langer het werkelijke privégebruik bijgehouden hoeft te worden.

Dekkingsvoorstellen

Om de klimaatvoorstellen te financieren, stijgt de dieselaccijns per 1 januari 2021 en per 1 januari 2023 met 1 eurocent. Ook wordt de MRB voor bestelauto’s van ondernemers verhoogd. Vanaf 2021 tot en met 2024 bedraagt de gemiddelde stijging 24 euro per bestelauto per jaar. In 2025 daalt de MRB op deze bestelauto’s vervolgens eenmalig met gemiddeld 24 euro per bestelauto per jaar.


E-golf

Wegenbelasting voor EV en plug-in hybrides

Voor EV’s blijft tot en met 2024 het MRB-nihiltarief bestaan. In 2025 wordt dat een kwarttarief. Voor plug-in hybrides blijft het huidige halftarief nog bestaan tot en met 2024. In 2025 wordt dat een driekwarttarief. Per 2026 gelden voor beide type auto’s de normale tarieven. Naast de fiscale maatregelen voor EV’s, wordt er ook gewerkt aan een subsidieregeling. De concrete invulling daarvan is op dit moment nog niet bekend, maar via onze website informeren we je daarover zodra de regeling gepubliceerd is.


VW Elektrisch Rijden

Investeringen

Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd werk te maken van de investeringen in de infrastructuur. Minister Van Nieuwenhuizen hierover: “Het gaat goed met de Nederlandse economie. En dat merken we. Het wordt steeds drukker onderweg. Dit stelt heel hoge eisen aan onze infrastructuur. Ik wil de basis op orde zodat mensen zich veilig en snel kunnen verplaatsen. Een hardwerkend, succesvol land met een bloeiende economie verdient een sterk fundament.” Concreet betekent dit onder meer investeringen in spoor- en wegverbindingen. Zo wordt er in 2020 aan aanleg en onderhoud van wegen 3 miljard euro besteed. Voor de bestrijding van files wordt op korte termijn € 100 miljoen uitgetrokken. Naast de inzet van bergers en weginspecteurs in de buurt van de drukke snelwegen wordt het geld onder meer besteed aan een nieuwe generatie verkeerslichten die ervoor zorgen dat het verkeer in de ochtend- en avondspits soepeler doorrijdt op de op- en afritten van de snelwegen.


Planning van de behandeling van de wetsvoorstellen

De Tweede Kamer bespreekt de fiscale wetsvoorstellen in de loop van dit najaar. In december volgt dan de stemming in de Eerste Kamer. In de tussentijd kunnen er nog wijzigingen optreden. Wij houden je daarover op de hoogte!